O nama

Portal VirFortis.net je prvi hrvatski portal za katoličke muškarce. Za cilj ima promicanje evanđeoskih istina i vrednota o čovjeku, konkretno o muškarcu putem “modernih medija”. Osim toga želi obrađivati i druge teme koje su na direktan ili indirektan način povezane s muškarcem kao osobom. Za bilo koji upit, želju za suradnjom, prijedlog obratite nam se putem na e-mail: virfortis.net@gmail.com .