Molitva u vremenu Crkve

548. Kako je molila prva zajednica kršćana u Jeruzalemu?

Na početku Djela apostolskih piše da u prvoj jeruzalemskoj zajednici, koju je Duh Sveti poučio molitvenome životu, vjernici »bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama« (Dj 2,42).

549. Kako se Duh Sveti zauzima u molitvi Crkve?

Duh Sveti, unutarnji Učitelj kršćanske molitve, odgaja Crkvu u molitvenome životu i daje joj da sve dublje prodire u kontemplaciju i u zajedništvo s nedokučivim otajstvom Krista. Molitveni oblici izraženi u apostolskim i kanonskim spisima ostat će pravilom kršćanske molitve.

550. Koji su bitni oblici kršćanske molitve?

To su blagoslov i klanjanje, prošnja i zagovor, zahvaljivanje i pohvala. I euharistija sadrži i izražava sve molitvene oblike.

551. Što je blagoslov?

Blagoslov je čovjekov odgovor na Božje darove: blagoslivljamo Svemogućega koji nas prvi blagoslivlja i ispunja svojim dobrima.

552. Kako se može definirati klanjanje?

Klanjanje je prostiranje ničice čovjeka koji se priznaje stvorenjem pred svojim triput svetim Stvoriteljem

553. Koji su oblici prosidbene molitve?

To mogu biti molba za oproštenje, ali i ponizna, puna povjerenja prošnja za sve naše tjelesne i duhovne potrebe. No, najprije treba željeti dolazak kraljevstva Božjega.

554. Što je zagovor?

Zagovor je prošnja u korist drugoga. On nas usklađuje i sjedinjuje s Isusovom molitvom koji kod Oca zagovara za sve ljude, osobito za grješnike. Zagovor se mora protezati i na neprijatelje.

555. Kada se Bogu iskazuje zahvaljivanje?

Crkva neprestance zahvaljuje Bogu, poglavito slaveći euharistiju, u kojoj je Krist pridružuje svome zahvaljivanju Ocu. Svaki događaj kršćaninu postaje povod za zahvaljivanje.

556. Što je molitva pohvale?

Pohvala je oblik molitve koja najneposrednije Boga priznaje Bogom. Ona je potpuno nesebična: pjeva Bogu radi njega samoga i slavi ga zato što on jest.

Odgovori

Your email address will not be published.

Idućo članak

U Isusu molitva je objavljena i ostvarena u punini

Prethodni članak

VirFortis.net – portal za katoličke muškarce

Latest from Kršćanska molitva

Što je molitva?

U ovom članku promotrit ćemo što nas Katekizam Katoličke Crkve poučava o tome što je molitva.