Molitva

Molitva u vremenu Crkve

548. Kako je molila prva zajednica kršćana u Jeruzalemu? Na početku Djela apostolskih piše da u prvoj jeruzalemskoj zajednici, koju je Duh Sveti poučio molitvenome životu, vjernici »bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama« (Dj 2,42). 549. Kako se Duh Sveti zauzima u molitvi Crkve? Duh Sveti, unutarnji Učitelj kršćanske molitve,

More

U Isusu molitva je objavljena i ostvarena u punini

541. Od koga je Isus naučio moliti? Svojim ljudskim srcem Isus je naučio moliti od svoje majke i od židovske predaje. No, njegova molitva provire iz tajnoga vrela jer je vječni Sin Božji koji u svome svetom čovještvu svome Ocu upravlja savršenu sinovsku molitvu. 542. Kada je Isus molio? Evanđelje kazuje kako je Isus često

More