Category archive

Kršćanska molitva

O kršćanskoj molitvi

Posted on u Kršćanska molitva

Molitva u vremenu Crkve

548. Kako je molila prva zajednica kršćana u Jeruzalemu? Na početku Djela apostolskih piše da u prvoj jeruzalemskoj zajednici, koju je Duh Sveti poučio molitvenome životu, vjernici »bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama« (Dj 2,42). 549. Kako se Duh Sveti zauzima u molitvi Crkve? Duh Sveti, unutarnji Učitelj kršćanske molitve,… Nastavi čitati

Posted on u Kršćanska molitva

U Isusu molitva je objavljena i ostvarena u punini

541. Od koga je Isus naučio moliti? Svojim ljudskim srcem Isus je naučio moliti od svoje majke i od židovske predaje. No, njegova molitva provire iz tajnoga vrela jer je vječni Sin Božji koji u svome svetom čovještvu svome Ocu upravlja savršenu sinovsku molitvu. 542. Kada je Isus molio? Evanđelje kazuje kako je Isus često… Nastavi čitati

Posted on u Kršćanska molitva

Molitva i Stari zavjet

536. Po čemu je Abraham uzor molitve? Abraham je uzor molitve jer hodi u Božjoj prisutnosti, sluša ga i poslušan mu je. Njegova je molitva boj vjere jer u vjernosti Bogu on nastavlja vjerovati u časovima iskušenja. Nadalje, ugostivši u svome šatoru Gospodina pohoditelja koji mu povjerava svoj naum, Abraham se usuđuje odvažnim pouzdanjem zauzeti… Nastavi čitati

Posted on u Kršćanska molitva

Što je molitva?

U ovom članku promotrit ćemo što nas Katekizam Katoličke Crkve poučava o tome što je molitva. U Kompendiju br. 534 iznosi: “Molitva je uzdignuće duše k Bogu ili iskanje od Boga primjerenih dobara sukladnih njegovoj volji. Ona je uvijek dar Boga koji dolazi čovjeku ususret. Kršćanska je molitva osoban i živ odnos Božje djece s… Nastavi čitati

0 kn0.00
idi na Vrh